Kurs

Rozpoczęcie kolejnego kursu na sędziego piłkarskiego przewidywane jest w IV kwartale 2019r. Dla grup zorganizowanych (min. 15 osób) kurs może zostać zorganizowany w innym terminie.