Prezydium - Kolegium Sędziów

 • Przewodniczący KSP - Barański Tomasz
 • I Wiceprzewodniczący ds. Dyscypliny - Budzowski Edward
 • II Wiceprzewodniczący ds. Kontaktu z Podokręgiem - Toborek Stanisław
 • Przewodniczący Komisji Szkoleniowej - Kowalczyk Robert
 • Sekretarz - Anzorge Damian
 • Referent ds. Obsady sędziów i obserwatorów - Kuban Paweł
 • Referent ds. Finansów - Sobierajski Marcin
 • Referent ds. Ewidencji - Stępień Jacek
 • Referent ds. Organizacyjnych - Prauza Dariusz
 • Referent ds. Medialnych - Wroński Szymon
Komisja Szkoleniowa KSP:
 • Przewodniczący Komisji Szkoleniowej - Kowalczyk Robert
 • Wiceprzewodniczący Komisji Szkoleniowej - Toborek Michał
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Barański Tomasz
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Budzowski Edward
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Popczyk Władysław
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Prauza Dariusz
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Kuban Paweł
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Malinowski Lech