Prezydium Podokręgu

Skład Prezydium Podokręgu:

 • Grzegorz Derek – Prezes
 • Stanisław Olszewski – Członek
 • Krzysztof Krawczyk – Członek
 • Rafał Pietrzykowski – Członek
 • Tomasz Szlenk – Członek
 • Michał Weżgowiec – Członek
 • Stanisław Wrzesiński – Członek
 • Jan Kowalik – Członek
 • Stanisław Rorat – Członek
 • Dariusz Bednarski – Członek
 • Krzysztof Kościański – Członek
 • Piotr Lankamer – Członek